Odkladať si financie bokom na neočakávané životné udalosti, alebo šetriť na budúcnosť, je dôležité. Väčšina ľudí s týmto tvrdením (logicky) súhlasí. Aj napriek tomu, však z mnohých prieskumov vyplýva, že ľudia majú stále problém s finančnou rezervou a sporením.

Úspory zmierňujú neočakávané výdavky alebo stratu zamestnania. V iných prípadoch podporujú flexibilitu a spokojne prežitý život, napr. keď sa rodina vyberie na dovolenku alebo pomôže priateľovi v núdzi. Keď má niekto úspory v hotovosti, o ktoré sa môže oprieť, každodenné finančné rozhodnutia sú jednoduchšie, má menej starostí a má väčšiu slobodu, ktorá mu umožňuje užívať si život.

Potvrdzuje to aj výskum. Schopnosť sporiť sa spája s nižšou finančnou úzkosťou. Ukázalo sa, že aj malá suma úspor, od niekoľkých stoviek do niekoľkých tisícok, pomáha znížiť potrebu dravého zadlžovania, vyhnúť sa drahým poplatkom za prečerpanie účtu a pomáha ľuďom vyhnúť sa vážnym finančným ťažkostiam.

Vieme, že by sme mali sporiť, no mnohí ľudia uvádzajú, že majú problém sporiť dôsledne. Napriek našim spoločným hodnotám týkajúcim sa dôležitosti sporenia a dôkazom o jeho výhodách, mnohí ľudia nešetria toľko, koľko si myslia, že by mali. Myslieť na budúcnosť už dnes sa však vyplatí. Šetriť by sme mali nielen na kvalitné vzdelanie našim deťom, ale aj na náš dôchodok.

SPORENIE NA DÔCHODOK ALEBO VYSOKÚ ŠKOLU?

Rodičia častokrát uprednostňujú sporenie na vysokú školu pred financovaním dôchodku.

Niet divu. Keď do rodiny príde dieťa, stáva sa prioritou číslo jeden a rodičia si možno argumentujú takto: „Vysoká škola je o 18 rokov, zatiaľ čo dôchodok oveľa neskôr.“

Takáto reakcia je prirodzená, no neskôr by mohla spôsobiť problémy. Bez ohľadu na váš inštinkt je na prvom mieste sporenie na dôchodok.

Samozrejme, že sa vás nesnažíme odrádzať od sporenia na vysokú školu, no nech to nie je  na úkor vášho vlastného dôchodku. 

Tu je hlavný dôvod, prečo by ste mali uprednostniť sporenie na dôchodok pred sporením na vysokoškolské vzdelanie svojich detí: dôchodok je ťažšie financovať.

Je mimoriadne náročné vytvoriť tok príjmov, ktorý by vydržal 20 či 30 rokov. Výdavky na vysokoškolské štúdium trvajú len päť rokov a často vznikajú v období najvyšších príjmov rodičov.

Navyše, na dôchodok nie sú k dispozícii štipendiá, granty alebo pôžičky. Financovanie vysokej školy je investíciou do rastúceho aktíva – zárobkového potenciálu vášho dieťaťa. Naopak, financovanie na dôchodok sa spolieha na vyčerpanie majetku – je to plán výdavkov. 

To, že vysoká škola môže byť chronologicky na prvom mieste, neznamená, že by sa mala financovať ako prvá.

Finančné plánovanie nie je lineárne. Ľudia majú viacero cieľov, ktoré súperia o úspory a investičné prostriedky. Namiesto okamžitého otvorenia účtu pre dieťa by rodičia mali urobiť krok späť a vymyslieť stratégiu na splnenie oboch cieľov, pričom dôchodok by mal byť na prvom mieste. Ideálnym scenárom je dostatok financií na sporenie vašej budúcnosti i budúcnosti vašich detí.

KVALITNÉ VZDELANIE SA VYPLATÍ

Mnohí ľudia žijú stále v mylnej predstave, že vysokoškolské štúdium na Slovensku nič nestojí. Aj keď je pravda, že v zahraničí sa výdavky na univerzitu šplhajú až do výšky 100 000 €, ani u nás to nie je zadarmo. Za päťročné štúdium na slovenskej vysokej škole budete pre vaše dieťa potrebovať cca 14 000 €. Táto suma zahŕňa poplatky za prihlášky, depozit a zálohu za internát či iné ubytovanie, cestovanie, stravovanie, počítač, knihy, študijné materiály, atď. Suma sumárum sú priemerné mesačné výdavky slovenského vysokoškoláka 230 €.

A že na vzdelaní stále záleží, ukazujú aj štatistiky o zárobkoch absolventov vysokých škôl. Priemerný hrubý mesačný príjem absolventa vysokej školy predstavuje 1 504 €, zatiaľ čo ľuďom so stredoškolským vzdelaním pribudne na účet suma okolo 986 €. Pracujúci s ukončeným základným vzdelaním v priemere zarábajú 670 € mesačne.

KEDY JE NAJLEPŠÍ ČAS ZAČAŤ SO ŠETRENÍM NA DÔCHODOK? TERAZ.

Ak vám životné okolnosti neumožnia odložiť dostatočnú sumu na vysokoškolské štúdium, nezúfajte. Keď je vaše dieťa na vysokej škole (a vy máte solídny dôchodkový zostatok), môžete dočasne pozastaviť príspevky do svojho dôchodkového sporenia a dodatočný príjem použiť na úhradu výdavkov na vzdelávanie. Preto je dôležité začať šetriť na dôchodok už dnes.

Ak máte do dôchodku ďaleko, odkladajte si aspoň nižšie sumy. Tie by sa mali s vekom postupne zvyšovať a stávať sa pravidelnejšími. Či už sa rozhodnete investovať do podielových fondov, dôchodkového poistenia alebo inej formy zabezpečenia do budúcnosti, snažte sa, aby vaše peniaze zarábali. Vyberte si preto takú formu sporenia alebo investovania, pri ktorej vaše peniaze nebudú strácať na hodnote. V ideálnom prípade skombinujte niekoľko z nich; najlepšie urobíte, ak si necháte poradiť od finančných odborníkov. A pamätajte, čím viac si našetríte, tým bezstarostnejší dôchodok vás čaká.

Finančné poradenstvo na mieru

Potrebujete portfólio máme inovatívne a aktívne riešenia. Informácie vám poskytneme aj na našej Infolinke: +421 948 150 150


    Osobné údaje budú použité na kontaktovanie.

     

     

    Kontaktujte nás