Svet, v ktorom žijeme, je plný neistôt. Vy, vaša rodina, nehnuteľnosti a iný majetok sú často vystavené rôznym druhom a úrovniam rizík. Aj keď nie je vždy možné zabrániť vzniku nežiaducich udalostí, finančný svet vyvinul produkty, ktoré vás dokážu ochrániť pred takýmito stratami, kompenzáciou finančných prostriedkov. Poistenie je finančný produkt, ktorý znižuje alebo eliminuje náklady na straty alebo následky strát, spôsobených rôznymi druhmi neočakávaných udalostí.

Význam poistenia v dlhodobom pláne sa zvyšuje, aj preto, že si časom založíte rodinu alebo nadobudnete majetok s vyššou hodnotou. Poistenie vám tak pomôže postarať sa o seba a o tých, ktorých máte radi, keď to budete najviac potrebovať.

Poistenie zohráva kľúčovú úlohu vo finančnom blahobyte a prináša finančnú istotu.

Ľudia si väčšinou automaticky poisťujú auto či domácnosť. Nič však nie je dôležitejšie ako váš život a vaša schopnosť zarábať na živobytie. Preto je rozumné poistiť si aj to, čo má najväčšiu hodnotu – váš život.

ŽIVOTNÉ POISTENIE

Vaša rodina je závislá od vašej finančnej podpory, ktorá im zabezpečuje slušnú životnú úroveň, preto je poistenie obzvlášť dôležité, keď si založíte rodinu. Znamená to, že ľudia, na ktorých vám v živote najviac záleží, môžu byť chránení pred finančnými ťažkosťami, ak sa stane niečo nečakané. Nepredvídateľné tragédie, akými sú choroba, úraz alebo trvalá invalidita, môžu vás a vašu rodinu vystaviť obrovskému emocionálnemu stresu. S uzatvoreným poistením sa finančný tlak vás alebo vašej rodiny zníži a vy sa môžete sústrediť na zotavenie.

Životné poistenie je finančné zabezpečenie vhodné pre každého človeka, ktorý pracuje alebo má príjem a má záväzky voči svojej rodine alebo spláca pôžičky, prípadne si chce nasporiť peniaze na čokoľvek. Dobré životné poistenie by malo zodpovedať vašim aktuálnym potrebám. Môžete mať uzatvorenú zmluvu s kvalitnou poisťovňou, či uzatvorený veľmi dobrý produkt životného poistenia, no ak životné poistenie nemáte nastavené na to, čo potrebujete, takýto produkt je pre vás vlastne zbytočný. Najčastejšie problémy v otázkach životného poistenia sú nejasné očakávania a neaktuálne nastavené krytie rizika.


POISTENIE MAJETKU

Prírodné živly sú veľkým rizikom pre hnuteľný i nehnuteľný majetok. Často sú totiž zodpovedné za škody vo vašej domácnosti. Či už ide o zatečené steny alebo požiar, prírodný živel dokáže spôsobiť veľké problémy vám i vášmu majetku.

Pri údere blesku je napríklad možné, že sa poškodia spotrebiče, ktoré sú zapojené do elektriny. Hoci búrky a krupobitia netrvajú dlho, za krátky čas dokážu napáchať značné škody. V prípade ochrany vašej nehnuteľnosti je tak na mieste výber správneho poistenia.

Výška poistného je v tomto prípade zanedbateľná oproti škodám, ktoré sú hradené z ideálne zvoleného poistenia. 

Žiaľ, akékoľvek nedostatky na poistnej zmluve sa väčšinou ukážu až po poistnej udalosti. Stáva sa, že ľudia zistia, že poistka nekryje riziká, ktoré by kryť mala. V rámci výberu poistenia majetku je preto podstatný rozsah poistného krytia, nie výška poistného. Je obzvlášť dôležité, aby ste si ešte pred samotným uzatvorením poistenia, dôkladne preštudovali všetky poistné podmienky.

PZP A HAVARIJNÉ POISTENIE

Povinné zmluvné poistenie (PZP) a havarijné poistenie sú rôzne druhy poistení, no obe chránia vozidlá na cestnej premávke. Zatiaľ čo PZP musí mať uzatvorené každý majiteľ vozidla zo zákona; uzatvoriť si havarijné poistenie nie je zákonom stanovená povinnosť.

PZP je poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a na jeho základe nahrádza škodu tretej strane – poškodenému. Štát ukladá povinnosť uzavrieť PZP preto, aby chránil obete dopravných nehôd a rovnako stanovuje minimálne limity poistného krytia.

Najpodstatnejším rozdiel medzi PZP a havarijným poistením spočíva v rozsahu krytia škôd. PZP kryje škody, ktoré spôsobíte na inom vozidle a havarijné poistenie kryje škody, ktoré sa stali na vašom vozidle. Pri havarijnom poistení je veľmi rozdielna kvalita, resp. rozsah krytia, ale aj cena. Neplatí, že čím drahšie je havarijné poistenie, tým je kvalitnejšie. Častokrát vedia pozitívne prekvapiť aj poistenia, ktorá sú aj o 50% lacnejšie ako tie najdrahšie. Stačí si vedieť správne vybrať alebo sa obrátiť na profesionála, ktorý tak urobí za vás. Bez ohľadu na to, aká je dnes vaša finančná situácia, neočakávaná udalosť môže spôsobiť, že sa všetko veľmi rýchlo zmení. Žiadna suma peňazí nemôže nahradiť vaše zdravie ani úlohu, ktorú zohrávate vo svojej rodine. Ale môžete mať aspoň trochu pokojnejší spánok, ak budete vedieť, že v prípade neočakávaných udalostí, bude o vašu rodinu finančne postarané a váš majetok zostane chránený. Ak máte akékoľvek otázky alebo potrebujete poradiť s výberom akéhokoľvek poistenia, sme tu pre vás.

Finančné poradenstvo na mieru

Potrebujete portfólio máme inovatívne a aktívne riešenia. Informácie vám poskytneme aj na našej Infolinke: +421 948 150 150


    Osobné údaje budú použité na kontaktovanie.

     

     

    Kontaktujte nás