Mimoriadna splátka  – benefit alebo zbytočnosť?

Mimoriadnu splátku hypotéky bez poplatku je síce možné v zmysle Zákona o úveroch na bývanie zrealizovať aj v súčasnosti, avšak len k výročiu fixácie úrokovej sadzby alebo raz ročne do výšky 20 % istiny úveru k výročiu podpisu úverovej zmluvy. Zavedenie novej „zákonnej“ mimoriadnej mesačnej splátky hypotéky bez poplatku, ktorá nahradí druhú z uvedených možností, odôvodnili predkladatelia novely Zákona potrebou vyššej miery flexibility pri splácaní úverov na bývanie v čase zvyšovania úrokových sadzieb. Pri nízkych úrokových sadzbách sa totiž mimoriadne a predčasné splácanie úverov na bývanie príliš neoplatilo, keďže úrokové sadzby boli pod úrovňou nízkej inflácie.

Prax ukáže…

Dnes je však situácia iná a úrokové sadzby sú na podobných úrovniach ako tomu bolo na konci finančnej krízy po roku 2010. Aj napriek tomu je však otázne, aké veľké percento Slovákov bude mať o tento benefit záujem a okrem pravidelnej mesačnej splátky bude využívať aj tú mimoriadnu. Totiž, ešte stále má mnoho klientov na svojich hypotékach relatívne nízke úrokové sadzby zafixované na dostatočne dlhé obdobie. Zároveň sa nachádzame v období inflačnej, energetickej, popandemickej a vojnovej krízy, kedy aj tvorba úspor stagnuje.

Nie je istina ako istina

Ak však patríte medzi tých, ktorých táto možnosť zaujala a plánujete benefit nových mimoriadnych mesačných splátok využívať, je potrebné pri výpočte ich maximálnej výšky počítať s tým, že každá banka pristupuje k istine úveru podľa vlastných pravidiel. Je totiž rozdiel, či sa výška mimoriadnej splátky odvíja od pôvodnej istiny úveru, alebo od jej aktuálneho zostatku. Vo všeobecnosti je pritom výhodnejšie, ak banka počíta maximálnu výšku mimoriadnej splátky z pôvodnej istiny úveru, keďže v takomto prípade je možné zaplatiť viac.

Zároveň odporúčame zvážiť si aj to, či svoje úspory nebudete v budúcnosti potrebovať, respektíve, či pre vás ich opätovné vytvorenie nebude problém. Rovnako je dôležité zamyslieť sa nad tým, či budete mať dostatočný príjem v prípade, ak budete potrebovať vykriť použité úspory novým úverom, budete mať na jeho získanie, vzhľadom na aktuálnu výšku úrokových sadzieb, pravidelne sa zvyšujúce životné minimum a existujúce legislatívne obmedzenia.

Len pre toho, kto si to môže dovoliť 

Možnosť využitia mimoriadnej splátky hypotéky raz mesačne je vhodná pre klienta, ktorému hrozí hypotéka s vysokými mesačnými splátkami, ktoré by nedokázal bezproblémovo splácať, a zároveň si tento benefit môže dovoliť. Zároveň je vhodný pre klientov, ktorí majú vytvorenú dostatočnú finančnú rezervu, respektíve si takúto rezervu vedia vytvoriť. Taktiež pre klientov, ktorí dbajú na to, aby celkové preplatenie ich hypotéky bolo čo najnižšie, respektíve, ktorí nechcú svoju hypotéku splácať aj v dôchodkovom veku.

Adrián Luterán

Riaditeľ divízie úverov, stavebného sporenia a leasingu spoločnosti Finportal a.s.

Článok je prevzatý zo stránky www.finportal.sk so súhlasom autora

Finančné poradenstvo na mieru

Potrebujete portfólio máme inovatívne a aktívne riešenia. Informácie vám poskytneme aj na našej Infolinke: +421 948 150 150


    Osobné údaje budú použité na kontaktovanie.

     

     

    Kontaktujte nás