Už v roku 2016 Slovenská asociácia poisťovní (SLASPO) podporovala kampaňou pod názvom „Ruky preč od mojej poistky“  nesúhlas proti zavedeniu 8 % odvodu z neživotného poistenia. Vláda aj pod tlakom odbornej i laickej verejnosti rozhodla, že daň bola zavedená „len“ na nové zmluvy neživotného poistenia.

Je rok 2018 a táto téma sa stala opäť aktuálnou. Vláda chce 8% daň zaviesť na VŠETKY zmluvy neživotného poistenia, t.j. bez ohľadu na dátum ich vzniku. S týmto prístupom nesúhlasí aj Národná banka Slovenska, ktorá poukazuje na nesystémovosť, retroaktivitu a dopady na poistný sektor.

Svoj nesúhlasný názor môžeme vyjadriť podporením kampane a svojim hlasom na www.rukyprec.sk, kde sú podrobnejšie vysvetlenia dôvodov tejto kampane. 

Pridáte sa ku nám?

Finančné poradenstvo na mieru

Potrebujete portfólio máme inovatívne a aktívne riešenia. Informácie vám poskytneme aj na našej Infolinke: +421 948 150 150


    Osobné údaje budú použité na kontaktovanie.

     

     

    Kontaktujte nás